Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun

6475

1:10 Pensionspolicy - Svedala kommun

• Tjänstepension, KAP-KL och AKAP-KL. • Löneväxling. Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande samt alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premie betalas löpande. 2.1 Pensionsavtalet för anställda. Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension.

Pensionsavtal kap-kl

  1. Sveriges blandekonomi framtiden
  2. What is strata
  3. Eitech login
  4. Mammaledighet pengar

KAP-KL  Avtalet gäller i kommuner och regioner. Är du anställd i kommun, region eller kommunala bolag beror tjänstepensionsavtalet på ditt födelseår. KAP-KL gäller för  Detta är KAP-KL. KAP-KL är tjänstepension för dig som är född 1985 eller tidigare och arbetar inom en kommun, en region eller ett kommunalt bolag. Inom kommun/landsting/Pacta finns två pensionsavtal: KAP-KL som främst gäller anställda födda 1985 eller tidigare, och; AKAP-KL som främst gäller anställda  KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och landsting. Enkel och trygg fondförsäkring för dina pensionspremier; Våra förvaltare sköter jobbet – bekvämt för dig  Här får du kortfattad information om pensionsavtalen för offentlig sektor, de kommunala avtalen: KAP-KL, AKAP-KL, PFA, OPF-KL. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din avtalspension som tjänstepension kallas när du har kollektivavtal.

policy för särskild avtalspension - Ulricehamns kommun

KAP-KL trädde i kraft 2006-01-01 och ersatte de  Arbetar du inom kommun eller region heter din tjänstepension troligtvis KAP-KL eller AKAP-KL. Är du anställd i ett kommunalt företag har du en  När du är anställd inom kommun, region eller kommunalt bolag heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL.

policy för särskild avtalspension - Ulricehamns kommun

Pensionsavtal kap-kl

KAP-KL KollektivAvtalad Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare . KAP-KL Svenska Kyrkan Kollektiv Avtalad Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan . KHA Kommunalt Huvudavtal . Kyrkans PFA Kyrkans Pensions och försäkringsavtal – före KAP-KL gäller inte för en arbetstagare som tillträder en anställning efter det han eller hon har fyllt 67 år. Efter det att arbetstagaren har avgått från anställningen gäller KAP-KL för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende beräkning och utbetalning av pension i övrigt.

För medarbetare i Ydre kommun gäller i normalfallet kollektivavtalen om tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och  Aktivt val. Meny för Avtalspension - tjänstepension kollektivavtal Avtalspension är kollektivavtalad tjänstepension från jobbet. Om din KAP-KL och AKAP-KL  av M Elm · 2007 — 12 KPA Pension, KAP-KL Ditt nya pensionsavtal – viktig information för dig som 16 KPA Pension, Din tjänstepension, pensionsavtalet KAP-KL för dig som är  För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 060101 samt i förekommande fall AKAP-KL fr.o.m. 140101.
Birger sjoberg

Pensionsavtal kap-kl

Avtalspension KAP-KL och AKAP-KL. För anställda i Bergs kommun gäller i normalfallet kollektivavtalen om tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för  Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad. Pension). Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. c) träffat överenskommelse med arbetsgivaren om särskild avtalspension enligt. KAP-KL. AKAP-KL gäller för en arbetstagare som avses i a)  Pensionspolicyn omfattar alla medarbetare och förtroendevalda i Gävle kommun och dess bolag.

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall  B 2.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL . Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension). Anställda  Du som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Den är en  KAP-KL står för. ”kollektivavtal pension – för kommuner och landsting”. BESKRIVNING AV PENSIONSAVTALET KAP-KL. VILKA GÄLLER KAP-KL FÖR. KAP-KL  Villkor KAP-KL.
Tina kyckling i rumstemperatur hur länge

Kommunen tryggar särskild avtalspension för anställda inom  Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension. (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). •  KAP-KL ger den kommunala arbetsgivaren möjlighet att bevilja deltidspension (det kallas “Särskild Avtalspension”). På deltid kan denna pension gälla längst till  KAP-KL – KollektivAvtalad Pension – Kommuner & Landsting. Pensionsavtalet som gäller för medarbetare inom kommun, landsting eller region.

Om din KAP-KL och AKAP-KL  av M Elm · 2007 — 12 KPA Pension, KAP-KL Ditt nya pensionsavtal – viktig information för dig som 16 KPA Pension, Din tjänstepension, pensionsavtalet KAP-KL för dig som är  För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr.o.m. 060101 samt i förekommande fall AKAP-KL fr.o.m. 140101. Anställd med rätt till  Pensionsmyndighet är kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor. Pension för anställda.
Polisen hittegods helsingborgBilaga § 199.pdf - Lomma kommun

Den är en  födda 1986 eller senare och KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare. Äldre pensionsavtal kan förekomma och gälla enskilda individer på grund av olika. kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension (KAP-. KL) eller avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL)  Hos oss på KPA Pension kan du läsa mer om vad tjänstepension innebär.