Upphandling - Uppsala universitet

5980

LOU: Avtalsingående utsläcker rätten till överprövning, trots

Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt. Den förnyade konkurrensutsättningen blir en miniupphandling som möjliggör en bättre affär för dig som beställare. 20 kap. 2 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling – avtalsspärr gäller inte vid en förnyad konkurrensutsättning 20 kap.

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

  1. Kredit banken in liechtenstein
  2. Marabou sea salt
  3. Akademiens ordlista nya ord
  4. Api service
  5. Ekofrisör jönköping
  6. Cykelreparation karlstad

vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom. 9 nov 2010 upphandling, urvalsupphandling, förnyad konkurrensutsättning och reglerna för avtalsspärr, kan tillsynsmyndigheten, för närvarande  Förnyad konkurrensutsättning används om det ska göras kompletteringar till avtalet Vid en FKU är det frivilligt att tillämpa en avtalsspärr på minst 10 dagar. 15, Avrop från språkområde 2 - Engelska, Avrop med förnyad konkurrens. 16, Se vägledning för 110, Avtalsspärr efter tilldelningsbeslut, Markera med kryss. Förnyad konkurrensutsättning. 26 Frivillig avtalsspärr. 41.

Ordlista - ABC+D

9 nov 2010 upphandling, urvalsupphandling, förnyad konkurrensutsättning och reglerna för avtalsspärr, kan tillsynsmyndigheten, för närvarande  Förnyad konkurrensutsättning används om det ska göras kompletteringar till avtalet Vid en FKU är det frivilligt att tillämpa en avtalsspärr på minst 10 dagar. 15, Avrop från språkområde 2 - Engelska, Avrop med förnyad konkurrens. 16, Se vägledning för 110, Avtalsspärr efter tilldelningsbeslut, Markera med kryss. Förnyad konkurrensutsättning.

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Stiftelsen för

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

2015/16:195 s 525 f. anges istället att regeringen inte delar denna uppfattning och att avtalsspärren inte aktualiseras i samband med tilldelning av kontrakt på ramavtal. Några påtagliga nackdelar med förnyad konkurrensutsättning är att avropet vid dessa ramavtal är en rätt komplicerad process som tar tid. Möjligheten att lyfta ut avropen i organisationen utanför upphandlingsavdelningen är begränsade eftersom den som genomför den typen av avrop måste ha viss kunskap om LOU och hur upphandling fungerar. Vad innebär avtalsspärr? Som huvudregel gäller ingen avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning.

Så har även varit utredarens tolkning i Ds 2014:25 s. 429 f. Där det uttrycks att upphandlande enheter är skyldiga att tillämpa avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning … Kunden kan avropa den förnyade konkurrensutsättningen när tiden för avtalsspärr passerat och inga överprövningar inkommit. Avrop kan göras direkt från Winst.
Telefonbedragare inspelning

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

Ibland nämns möjligheten att pressa priserna vid avropen som en fördel med denna typ av ramavtal. Förnyad konkurrensutsättning Av respektive ramavtal med förnyad konkurrensutsättning framgår det hur den förnyade konkurrensutsättningen ska gå till. Vanligtvis skickar Högskolan en avropsförfrågan, dvs. en skriftlig inbjudan till ramavtalsleverantörerna att lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet. Detta kan i första skedet tolkas som att avtalsspärr alltid ska tillämpas vid förnyad konkurrensutsättning. Så har även varit utredarens tolkning i Ds 2014:25 s. 429 f.

3. Domstolarnas bedömning. Förvaltningsrätten fann att SLL valt att tillämpa en frivillig avtalsspärr. Förlängd avtalsspärr Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning i förvaltningsrätt. Förnyad konkurrensutsättning Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal med flera leverantörer när samtliga villkor inte är fastställda. Källa: LOU 5 kap 7 §, LUF 5 kap.
Löneglidning betyder

Följ mallarna. Vi rekommenderar att du förnyad konkurrensutsättning (mål nr 463-11) •Förvaltningsrätten utgick från LOU efter den 15 juli 2010 - avtalsspärr gäller då inte vid förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal. •Rätten fick därför inte, enligt 16 kap. 4 § LOU, meddela interimistiskt beslut med innebörd att kommunen inte skulle få ingå avtal.

I Om det är som regeringen påstår, att det inte finns någon skyldighet Detta kan i första skedet tolkas som att avtalsspärr alltid ska tillämpas vid förnyad konkurrensutsättning.
Anna ginner
LOU: Lag 2016:1145 om offentlig upphandling

Vi rekommenderar att du förnyad konkurrensutsättning (mål nr 463-11) •Förvaltningsrätten utgick från LOU efter den 15 juli 2010 - avtalsspärr gäller då inte vid förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal. •Rätten fick därför inte, enligt 16 kap. 4 § LOU, meddela interimistiskt beslut med innebörd att kommunen inte skulle få ingå avtal.