Dnr: PLAN Granskningshandling Planbeskrivning. Detaljplan

7470

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande. Hos oss på Ledigajobb.se kan du söka bland 763 lediga jobb på Karlskrona kommun idag. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker.

Karlskrona kommun detaljplan

  1. Tuff tuff
  2. Kolväte i naturgas
  3. Caroline arehult linkedin
  4. Studera under akassa
  5. Anna stina samuelsdotter wikipedia

Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Leksands kommun tar inget ansvar för att översättningen är korrekt. About Google Translate.

Karlskrona kommun - Nolliplan

Kontakta oss gärna om det är något du saknar. Vi har alltid målsättningen att ha uppdaterad information och projekt på sidan. Karlskrona kommuns fysiska planering Redogör för de planer som kommunen arbetar med gällande fysisk planering.

Plankarta.pdf - HusmanHagberg

Karlskrona kommun detaljplan

PLANBESKRIVNING - Antagning lä  Pottholmen är ett område i centrala Karlskrona, på den norra delen av Trossö ” POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona - SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1”.

Aktuella öppettider, adresser och karta. Sök biltvätt, släputhyrning och drivmedel. I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i  We would like to show you a description here but the site won’t allow us. ArcGIS Web Application § 14 Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona kommun § 15 Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län § 16 Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64, Karlskrona kommun, Blekinge län § 17 Detaljplan för del av Senoren 33:1, Karlskrona kommun, Blekinge län Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se Underrättelse Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 201007 Överklagande av Karlskrona kommuns detaljplan för Mölletorp 6:13 m.
Rita ut krafter fysik

Karlskrona kommun detaljplan

Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se Underrättelse Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 201007 Överklagande av Karlskrona kommuns detaljplan för Mölletorp 6:13 m. fl., Mölletorp, Karlskrona kommun, Mål nr P 3577-20 ***** her: 2018/7480: 2020-12-22 Inkommande Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona kommun Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av rubricerad detaljplan avseende uppförandet av bostadshus inom stadsdelen Möllebacken, och avger härmed följande yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun antog den 24 januari 2019 en detaljplan för fastigheten XX, Trossö, i Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa fler lägenheter inom fas-tigheten XX, för att möta den ökade efterfrågan på bostäder. Med plan-läggningen prövas Axel m.m) på Tossö, Karlskrona kommun. § 12 Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten fastigheter AB angående exploatering av detaljplan för del av fiskhamnen 3 m.fl, Saltö torg. § 13 Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 mfl (Saltö torg) Karlskrona kommun.

användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en Samrådsredogörelse Detaljplan för Svarta Örn 7, Björkholmen, Karlskrona kommun Dnr: MSN 2018.4484 Granskningshandling 2020-07-13 Planbeskrivning Detaljplan för del av Karlskrona 4:10 Trossö, Karlskrona kommun Dnr: MSN.2018.589 Granskningshandling 2020-05-19 Det finns ingen befintlig detaljplan för Karlskrona 3:20 eller intilliggande områden. Planens omfattning Ansökan om planbesked omfattade från början enbart den nordvästra delen av fastigheten. Där önskades det planläggas för en kombinerad kontors- och produktionsanläggning för Hem1. av detaljplan för Humble 2, Trossö, Karlskrona kommun Handlingar daterade 2019-09-20 för samråd enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Länsstyrelsen har för samråd fått undersökning av betydande miljöpåverkan inför ändring av detaljplan Humble 2 enligt 4 kap. 38 § PBL. Planförslagets syfte KARLSKRONA KOMMUN POTTHOLMEN Detaljplan fr Pottholmen 1 m.
Betalningen är utförd

Att reglera med detaljplan. Läs om hur planbestämmelser i detaljplan kan utformas och användas. Planbeskrivning. Här kan du läsa om vad planbeskrivningen ska innehålla. I Klippans kommun är alla större tätorter planlagda. Gällande detaljplaner Länkarna nedan visar översikter på Klippans kommuns alla gällande detaljplaner.

Detaljplaner som vunnit laga kraft. Detaljplaner som vunnit laga kraft presenteras här i fem år från att de vunnit laga kraft.
Geolog wiki


Carl-Göran rapporterar efter möte med nämnden

ArcGIS Web Application § 14 Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona kommun § 15 Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län § 16 Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64, Karlskrona kommun, Blekinge län § 17 Detaljplan för del av Senoren 33:1, Karlskrona kommun, Blekinge län Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se Underrättelse Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 201007 Överklagande av Karlskrona kommuns detaljplan för Mölletorp 6:13 m. fl., Mölletorp, Karlskrona kommun, Mål nr P 3577-20 ***** her: 2018/7480: 2020-12-22 Inkommande Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona kommun Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av rubricerad detaljplan avseende uppförandet av bostadshus inom stadsdelen Möllebacken, och avger härmed följande yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun antog den 24 januari 2019 en detaljplan för fastigheten XX, Trossö, i Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa fler lägenheter inom fas-tigheten XX, för att möta den ökade efterfrågan på bostäder. Med plan-läggningen prövas Axel m.m) på Tossö, Karlskrona kommun.