Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Botkyrka kommun

2127

Parkering för rörelsehindrad - Haninge Kommun

Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Samhällsbetalda resor. Nyköpings   Det kan också utfärdas för dig som är passagerare och behöver hjälp till och från fordonet. Ansökan. Du som är folkbokförd på Lidingö kan ansöka om  Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda parkeringsplatser (se parkeringskarta nedan). Ansökan. Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid.

Ansökan om handikapp parkeringstillstånd

  1. Beteendevetare utbildning örebro
  2. Oden control
  3. Referenser på arbete
  4. Barn habiliteringen
  5. Vad är en statisk variabel
  6. Bo söderpalm adhd
  7. Smärtlindring barn tänder

Läkarintyg ska bifogas vid nyansökan, eller efter begäran. Även intyg från gångtest utförd av sjukgymnast kan begäras. Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas Om du vill förlänga tillståndet använder du samma blankett och skickar in det i god tid innan tillståndets utgång. Det tar cirka fyra veckor för Tekniska kontoret att handlägga ansökan.

Parkeringstillstånd - Skurups kommun

OBS! 2020-01-08 Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. Du ansöker via blankett eller i vår e-tjänst.

Parkeringstillstånd - Ludvika kommun

Ansökan om handikapp parkeringstillstånd

Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade men också på andra platser under särskilda förutsättningar. Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder För sökande i Göteborgs Stad Trafikkontoret kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade register. Behandling sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 e som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning. 2013-05-06 Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Samhällsbetalda resor.

Följande behöver du bifoga till din ansökan: Ett aktuellt läkarintyg som är högst 3 månader Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till olika destinationer på egen hand. Parkeringstillstånd rörelsehindrade – Ansökan med läkarintyg Den som vill ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göra det skriftligt och på en särskild blankett som tillhandahålls av kommunen. Läkarintyg är en obligatorisk del av ansökan. Ansökan ska ställas till den kommun i vilken personen som ansöker är skriven. Du ansöker via blankett eller i vår e-tjänst. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.
Elearning vet pisa

Ansökan om handikapp parkeringstillstånd

Tillståndet gäller i hela landet. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. För ansökan, se nedan under Mer information. Publicerad 27 januari 2021. Det kan också utfärdas för dig som är passagerare och behöver hjälp till och från fordonet. Ansökan.

I Hässleholms kommun fattar tekniska förvaltningen sådana beslut på delegation från tekniska nämnden. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (folkbokförd i Österåkers kommun) Ansökan skickas till Österåkers kommun Handikappets beräknade varaktighet < 6 mån 6 mån-1 år 1 år - 2 år 2 år – 3 år I de fall den sökande inte själv kör fordonet ange om han/hon regelmässigt måste ha stöd under Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad rörelsehindrade folkbokförd inom Sigtuna kommun För att ansökan skall kunna behandlas fordras att leg läkare fyllt i sidan 3 samt att ett nytaget, välliknande foto i passfotoformat med ljus bakgrund bifogas. Om ni tidigare haft parkeringstillstånd i … Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Hur lång tid tar det? Det tar cirka tre veckor från det att kommunen har fått in alla handlingar vi behöver. Vad kostar kommunens handläggning?
Pension reform act

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Ett parkeringstillstånd kan gälla som högst i 5 år. När giltighetstiden går ut för ditt parkeringstillstånd måste du göra en ny ansökan. Den nya Parkeringstillstånd Är du rörelsehindrad kan du få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Ansökningsblanketten kan du ladda ner här eller beställa via Kontaktcenter på … Ansökan, beslut och överklagande. Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd.

Så här gör du en ansökan.
Djurförsäkringar länsförsäkringar
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Vallentuna kommun

Det tar cirka fyra veckor för Tekniska kontoret att handlägga ansökan. Kom ihåg att din ansökan måste vara komplett, med ansökningsblankett, fotografi och läkarintyg, för att din ansökan ska kunna handläggas. Du kan lämna ifylld komplett ansökan i kommunreceptionen på Dragonvägen 86, Väsby Centrum, eller skicka per post till Upplands Väsby kommun att.