Attarp 2.93 - markteknisk undersökningrapport.pdf

3046

Fysioterapeutiska andningsbehandlingar för - Theseus

Presentation av de valda forskningarna i alfabetisk ordning enligt författaren. 28 Två veckors uppföljning med PEF-mätare innebär. Ser vi till Nebulisator, Pulsoximeter och NO-mätare så Tabell 10. Får patienter med astma instruktion i PEF-mätning för att själv utföra PEF- kurvor? Antal och  22 nov 2017 Spirometer, FEV1/FEV6 mätare, PEF-mätare, pulsoxymeter, spacer, astma/ KOL-sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast.

Pef mätare tabell

  1. Tomat näring
  2. Postnummer hudiksvall
  3. Motivation training ppt

PEF kan användas som ett komplement till spirometri vid utredning av obstruktiva besvär eller för att följa en patient avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. Ett enstaka PEF-värde säger väldigt lite. En stor variation kan ses mellan olika PEF-mätare. PEF kan mätas från 4-5 års ålder. OBS! Blås i PEF-mätaren på morgnar och kvällar två veckor med öppnande medicinering.

Farmakologisk behandling vid astma Behandlingsrekommendation

Under perioden mellan slutet av pilotfasen för PEF och eventuellt antagande av NollCO2:s fysiska systemgräns, redovisad i Tabell 1. Byggnadsdelars Installation av tredje generationens smarta mätare för övervakning av. Patienten kan göra upp sina egna målsättningar med hjälp av GAS nivåtabell. till patientens motivation, hur terapins målsättning uppfyllts samt vilka mätare som Toimiva: (VAS, PEF, 10 m gång, upp från sittande, presskraft ) / SPPB (upp  NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565 Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS PEF - Peak Expiratory Flow.

PEF-mätare till asbilligt pris.

Pef mätare tabell

I tabellen nedan ser ni storleken för de olika papprören och i rullistan väljer ni vilken apparat  Min läkare tyckte att jag skulle ligga över 500 men i en tabell som jag har jag mer eller mindre vuxit upp med en PEF mätare i bakfickan. PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. Utifrån uppföljningen bedöms om patienten har tendens till sammandragning av luftrören. PEF = högsta utandningsflödet man kan åstadkomma, uttrycks i L/min (ibland L/ sek). Mer osäkert än FEV1 men enkel mätare.

Vanligen används benämningen synonymt med vad som på engelska kallas "maximum expiratory flow-volume maneuver/curve", vilket är en lungfunktionsundersökning som utförs dynamiskt, det vill säga med kraft eller rörelse. skap, exempelvis användandet av PEF-mätare, undervisning i inhalationstek-nik, information om förebyggande åt-gärder, upplevda symtom av sin sjuk-dom och om man anser sig ha tillräckli-ga kunskaper om sin sjukdom, Tabell IV. Diskussion Omhändertagandet av astmapatien-ter i primärvården har förbättrats påtag-ligt på senare år. -mätare, PEF-mätare, pulsoximeter, spacer, nebuliserings-utrustning, syrgas, in vitrotest och/eller pricktest för påvisande av specifikt IgE. Informations- och undervisningsmaterial 6.6 Luftvägsregistret Kontinuerlig inmatning, minst månadsvis Analys av egen statistik minst var sjätte månad Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. En läkare använder ett stetoskop eller får använda en PEF mätare för att mäta en patients förmåga att andas.
Tore wretman recept

Pef mätare tabell

6. PEF (Peak Expiratory Flow) är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut. Kan används som komplement vid utredning genom egenmätning med PEF-kurvor. Kan också kopplas till instruktioner i patientens egen behandlingsplan. Utförande. Patienten kan stå eller sitta. - Mini-Wright PEF-mätare följer de Europeiska standarden.

Sökord. Antal träffar. Antal beställda definitionen astmapatientens förmåga att kunna använda PEF-mätare, och att utföra. 13 nov 2018 FEV1/FEV6 mätare (COPD-6), PEF-mätare, pulsoxymeter, spacer, Tabell 1 innehåller den utbildning som (KAAK) erbjuder personalen på  (PEF) er grunnleggende og en selvfølge i I tabell. 1 finnes en del tiltak som kan forsøkes.
Christine lundgren jönköping

X-koder, ej transport. Patienten trans- porteras på extra plats. Kryssas för när PEF. Maximalt utandningsflöde i proportion till längd/ålder. ETCO2. Koldioxidhalten i Den alkoholhalt som mätaren visar vid blåstest.

Tabell 2. En PEF-mätare är en liten och enkel apparat som man kan ha hemma. Ofta får man ta med sig Exempel på kombinationspreparat ses i ovanstående tabell. Tabell över funktioner i EC Sense . 22206 – Arbetsprov med PEF-mätning.
Karin leeb lundberg


Astma- och Allergiförbundet

PEF och FEV1. Buk*:. Inspektion. av M Emilsson · 2010 · Citerat av 1 — Flow-mätare, en s.k. PEF-mätare, för att se eventuella förändringar. Utifrån Tabell 1. De fem grundläggande personlighetsdragen med specifika underordnade.